Kurs za Nutricionistu online:
Nutricionista

Temeljan i bogat program školovanja iz nutricionizma, koji obuhvata predavanja iz principa i zakona isceljenja, kliničkog rada sa pacijentima i ličnog razvoja studenata, ono što izdvaja ovu školu predstavlja obuka studenata za ovladavanje jedinstvenim, sistematskim pristupom u izboru lecenja pacijenata. Nutricionista proučava hranjivu vrednost hrane, način na koji se hranjive materije koriste u organizmu i vezu između ishrane i zdravstvenog stanja. Sastavlja planove ishrane i nadgleda način pripreme. Određene navike u životu, a jedna od najznačajnijih je ishrana, mogu stvoriti snažne predispozicije ka različitim bolestima, a takođe imaju moć da ih spreče, smanje ili otklone.

Prijave na kurs: milinkovic.cno@gmail.com

Za više informacija 060-7224002