Dušanka Topalović – Priprema lekovitog bilja

kategorija: Zanimljivosti | 0

Dusanka Topalovic

 

Biljke i čajevi koji se upotrebljavaju kao lek moraju biti dobrog kvaliteta. Stoga se lekovito bilje mora brati u vreme kada biljka ima najviše lekovitih sastojaka. Cveće i listovi beru se u vreme cvetanja biljke, a ne kad se cvetovi na biljci sasuše ili otpadnu, koreni i rizomi u rano proleće ili kasno u jesen, a kore za vreme cvetanja biljke. Plodovi i semenje sabiraju se zreli i osušeni.

Lekovite biljke suše se u hladu. Ako je u pitanju kampanjsko sušenje većih količina, na primer, kamilice, onda se suši u posebnim sušarama.

Da bi biljke sačuvale svoje lekovito svojstvo, potrebno je da se zna kako se čuvaju i spravljaju kao lek. Pre svega, treba znati da korenje; lišće i cvet moraju biti iseckani i ne smeju biti buđavi niti prašnjavi. Seme i plodovi koji sadrže mirisava i masna ulja ne smeju biti užegnuti. Lekovite biljke ne smeju biti starije od godinu dana, izuzev koru od krkovine, koja se može upotrebljavati u lekovite svrhe i posle jednogodišnjeg stajanja.

Priprema lekovitog bilja

Lekovite biljke moraju se spravljati na određen način. Lekovite biljke koje se spravljaju kuvanjem moraju se kuvati dotle da voda u kojoj se biljka kuva ključa najmanje 15 minuta. Biljke kod kojih bi se lekoviti sastojci mogli kuvanjem uništiti spravljaju se na taj način što se preliju ključalom vodom, tj. popare, i ostave da stoje određeno vreme a pri tom se češće mešaju. Na ovaj način se iz biljke izdvoje samo sastojci koji su za lečenje korisni. U ostatku se zadrže sastojci, većinom tanin i smole, koji.bi mogli da ometaju dejstvo lekovitih sastojaka. Na primer, ako bismo senino lišće kuvali ili ga prelivenog ključalom vodom ostavili da stoji duže nego što je propisano, onda bi se u čaj izdvojile i smole koje mogu da prouzrokuju grčeve i bolove u crevima.

Lekovite biljke kod kojih je sluz glavni lekoviti sastojak spravljaju se na taj način što se samo potope u hladnu ili toplu vodu i ostave da stoje tako određeno vreme. Ovako se čini da se sluz jačim zagrevanjem ne bi zgrušala ili raspala. ,

Lekovite biljke koje su označene kao lekovi jakog dejstva, na primer, velebilje, opijum i dr., ne smeju se nikad mešati u čajeve niti s njima kuvati.

Vise o biljnim tinkturama mozete pogledati ovde.