Potreba za odobravanjem

kategorija: Zanimljivosti | 0

 

Uzrok našeg straha od neodobravanja i kritike je u našem odrastanju u disfunkcionalnoj sredini. Kao deca smo očajnički pokušavali da dobijemo odobravanje od naših roditelja, baba i deda, braće i sestara i drugih merodavnih osoba. Kao rezultat, stalno smo tragali za potvrdom sopstvene vrednosti. Ova potreba za odobravanjem se nastavila i u odraslom dobu i ozbiljno je uticala na način na koji organizujemo svoj život i razmišljanje oko potreba drugih. Umesto da tražimo odobravanje na pozitivan način, mi tražimo potvrdu da bismo se bolje osećali u odnosu na sebe same. To čini da gubimo kontakt sa svojim sopstvenim osećanjima i željama i sprečava nas da otkrijemo sopstvena htenja i potrebe. Gledamo na reakcije drugih i pokušavamo da kontrolišemo njihovo mišljenje o nama. Konstantno pokušavamo da udovoljimo svima i često ulazimo u odnose koji su pogubni za nas.

 

Kada imamo potrebu za odobravanjem drugih, možemo:

 

Udovoljavati ljudima

Osećati se nedostojnima

Bojati se kritike

Ignorisati lične potrebe

Bojati se neuspeha

Patiti od nedostatka samopouzdanja
Razmotrite situacije u kojima je potreba za odobravanjem bila vaš problem.

 

Primer: Ja tragam za odobravanjem od mojih prijatelja jer želim da se bolje osećam u vezi sa samim/samom sobom. To utiče na moje odnose sa prijateljima. To dalje aktivira moj strah od odbacivanja. To čini da se osećam kao da nikome nisam važan/važna.